bosjokloster6Kontakt

Du är välkommen att kontakta oss via mail jeppestridh@gmail.com eller sally.stridh@gmail.com Gäller det hundfrågor så ställ dessa i vårt Frågeforum! Där kan du även hitta många bra råd till dig och din hund.

Ska du betala din kurs så gör det på bankgiro 5278-4428.